NAZIV: RETORIKA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Maja Gole Premrl

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7., 8. in 9. razreda

PREDSTAVITEV:
Namen izbirnega predmeta retorika (govorništvo, govorniška veščina) je seznaniti učence z veščinami spretnega, uspešnega govornega prepričevanja in argumentiranja ter vsestranskim obvladovanjem govorne situacije.

CILJI:
Učenci razvijajo osnovne sporazumevalne spretnosti poslušanja in govorjenja, branja in pisanja v različnih govornih položajih, sposobnost samostojnega in suverenega javnega nastopanja, jasne, logične in prepričljive predstavitve misli (sestavljanje govorov), zmožnost sprejemanja in razumevanja sporočil, njihovega analiziranja in vrednotenja.

METODE DELA:
Na podlagi lastnih izkušenj ali umišljenih problemskih izhodišč igrajo vloge, posnamejo pogovore iz svojega vsakdanjega življenja in jih presojajo, analizirajo literarna, novinarska, govorna besedila in ugotavljajo, če so napisana v skladu z retoričnimi pravili, spoznavajo mnemotehnična sredstva, izrazno moč govorice telesa (mimiko, kretnje), pomen poudarka, intonacije, tempa, ritma, višine in jakosti glasu za uspešno prepričevanje.
Retorika je vsestransko uporabna veda, ki bo učencem v veliko korist v zasebnem in bodočem poklicnem življenju.

OCENJEVANJE:
Napovedano ustno ocenjevanje, govorni nastop.

Dostopnost