VPIS V PRVI RAZRED

Osnovna šola Zbora odposlancev v skladu z Zakonom o osnovni šoli vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Pred vpisom boste starši, ki prebivate v našem okolišu, na dom prejeli pisno vabilo s terminom vpisa. Vabilu bosta priložena tudi obrazca: prijavnica za podaljšano bivanje/jutranje varstvo in prijavnica za šolsko prehrano. Obrazca lahko že izpolnjena prinesete na vpis.

Vloge in splošne informacije vezane na odložitve šolanja, prepis na drugo šolo ali prepis na našo šolo iz drugega okoliša najdete pod zavihkom Dokumenti -> Obrazci in vloge.

Za vse dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na psihologinjo Zarjo Golouh, ki vodi vpis na OŠ Zbora odposlancev.

Dostopnost