PREDMETNIKI

RAZREDNA STOPNJA

A OBVEZNI
PROGRAM
PREDMETI
ŠT. ur/teden
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r
Slovenščina 6 7 7 5 5
Matematika 4 4 5 5 4
Tuji jezik – angleščina 2 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2
Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5
Družba 2 3
Spoznavanje okolja 3 3 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Gospodinjstvo 1
Šport 3 3 3 3 3
Oddelčna skupnost 0,5
Število predmetov 6 6 6 8 9
Število ur tedensko 20 21 22 24 26
Število tednov pouka 35 35 35 35 35
DNEVI DEJAVNOSTI (št. dni)
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5
B RAZŠIRJENI PROGRAM
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik – angleščina 2
Umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1 2/1 2/1
Individualna in skupinska pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2
Jutranje varstvo 2 uri/dan Prošnja Prošnja
Podaljšano bivanje DA DA DA DA DA
Šola v naravi DA DA DA DA DA

 

 PREDMETNA STOPNJA

A OBVEZNI
PROGRAM
PREDMETI
ŠT. ur/teden
6.r 7.r 8.r 9.r
Slovenščina 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 4 4
Angleščina 4 4 3 3
Likovna umetnost 1 1 1 1
Glasbena umetnost 1 1 1 1
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 1 1
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1,5
Šport 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
Število predmetov 11 12-14 14-16 12-14
Število ur tedensko 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5
Število tednov pouka 35 35 35 32
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5
Dnevi dejavnosti (št. dni)
Kulturni dnevi 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3
Tehniški dnevi 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5
B RAZŠIRJENI PROGRAM
Individualna in skupinska pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2
Šola v naravi DA DA DA DA
Dostopnost