ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Zdrava prehrana pripomore k boljšemu učenju in v veliki meri vpliva na razpoloženje. V naši šoli se trudimo, da je prehrana uravnotežena, zdrava in varna ter učence spodbujala k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja in že oblikovane prehranske navade učencev.

Prehrano ureja Zakon o šolski prehrani – ZŠolPre-1 (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013) z vsemi spremembami in vsemi podzakonskimi akti – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani – ZŠolPre-1A (Uradni list RS, št. 46/14 z dne 23. 6. 2014).

Šola organizira dnevno tri obroke:

  • dopoldansko malico,
  • kosilo in
  • popoldansko malico.

Dietno prehrano pripravljamo v okviru svojih možnosti.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši le na podlagi originalnega potrdila otrokovega zdravnika. Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

RAZPORED OBROKOV

1. malica – je v razredu,

     – učenci 1. razreda malicajo ob 9:00 uri,

     – vsi ostali učenci malicajo ob 9.20 uri.

2. kosilo

     – je od 11: 20 do 13:45 ure za učence 1. triade,

     – za učence 2. in 3. triade je kosilo od 11:25 do 13.10.

     – učenci kosilo pojedo v jedilnici po časovnem razporedu,

     – učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, pridejo h kosilu v spremstvu učiteljev.

3. popoldanska malica

     – je namenjena učencem od 1. do 5. razreda , ki so vključeni v podaljšano bivanje,

     – malicajo v svojih učilnicah po 14. uri.

 Učencem je ves čas na voljo pitna voda iz pitnika.

Jedilniki so objavljeni na šolski spletni strani in v jedilnici.

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

Naša šola je vključena v projekt »Šolske sheme EU«.

Vodja šolske prehrane je Andrejka Topić, ki pripravlja jedilnike in skrbi, da so na vpogled uporabnikom.

Dostopnost