ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

 

ODDELEK UČITELJ
1.A Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
1.B Katja Gole Pucelj, Mirjam Kosten
1.C Nina Ivančič, Tina Stopar
2.A Marija Margita Marinč
2.B Nina Zver
2.C Evelin Malnar
3.A Jožica Sevšek
3.B Andreja Pogorelec Šenk
3.C Nataša Bjelajac
4.A Staša Kobler
4.B Renata Lesič
4.C Urška Rupnik
5.A Petra Kersnič
5.B Maruša Mlekuž
5.C Anda Jambrovič
5.D Jasna Naglič Žagar
ŠPORT 4. in 5.r Aljoša Adamič, Marina Dekleva, Sašo Mrnjec, Franc Valda
NRA 4., 5.r Katja Koleta
OPZ Mojca Hribar Osmak
Svetovalno delo, UPR Zarja Golouh
N1A, TJA 2., 3.r, 4.C Teja Čop, Nikolina Pleše, Iva Mihelič

 

 PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠZZ(i), ŠSP(i), IŠPN(i), plavalni tečaj, UPR
6.C Marina Dekleva ŠPO, NŠPO, plavalni tečaj
9.A Maja Gole Premrl SLO, NI(i)
Magda Gornik KEM, POK(i), pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO, ZGO
Peter Gradišar UPR, DNU, DSP, psiholog (svetovalno delo)
8.C Mojca Hribar Osmak GUM
Mateja Junc MPZ, DNU
Klemen Kovačič OID, UBE, ROM(i), MME(i), NRA, KOL
Tanja Lavrič SLO 6, UPR, TIT 6
Petra Špiletič Latin SLO, DOD
6.A Mateja Malnar ZGO, SLO
6.B Iva Mihelič TJA, DOP
7.A Sašo Mrnjec ŠPO, NŠPO, plavalni tečaj
Tilen Nosan UPR, DKE
Nadja Oberstar MAT, TIT
Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i), NTEH, TIT 6
8.A Nikolina Pleše TJA, DSP, DOP
8.B Martina Pleše Porenta LUM, LS(i), ID-LIK, UPR, NUM, TIT
9.B Brigita Prebilič TJA, GEO 7.b
Meta Rupar DSP, svetovalna delavka
7.C Neža Sedej NAR, GOS, UPR
Meta Šilc Marincelj knjižničarka
7.B Barbara Škulj MAT, DOP, FIZ 8.c
Andrejka Topić BIO, GOS, NPH(i), ORP
Franc Valda ŠPO 7, plavalni tečaj,
Franc Žganjar FIZ, MAT, DOP, SLZ(i)

 

 PODALJŠANO BIVANJE

 

ODDELEK UČITELJ
OPB 1(1.r) Anita Turk Šveigl
OPB 2 (2.r) Polonca Kalič
OPB 3 (3.r) Marija Erjavec
OPB 4 (4.r) Alenka Vilicer
OPB 5 (5. r) Tanja Lavrič
OPB 6 (1.r) Katja Koleta, Nina Ivančič, Vesna Pavuna
OPB 7 (2.r) Mateja Junc, Evelin Malnar, Marija Margita Marinč
OPB 8 (3.r) Franc Valda, Zarja Golouh
OPB 9 (4.r) Mojca Hribar Osmak, Nina Ivančič, Staša Kobler

 

 JUTRANJE VARSTVO

 

ODDELEK UČITELJ
JUV Mirjam Kosten, Aleksandra Stijepić, Katja Gole Pucelj

 

 TEHNIČNI DELAVCI

 Poslovna sekretarka, računovodja in knjigovodja imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 

Damjana Koroša (nad. Andreja Drvarič) poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič knjigovodja
Mladen Ivezić hišnik
Damir Lindič hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Sandra Skok kuharica
Marjetka Poje kuharica
Branka Tomšič kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Irena Lužar kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marjeta Jelenc čistilka
Dušanka Klarić čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Ana Kalabota čistilka
Majda Grgorič čistilka
Vida Vidervol čistilka