NEPOSREDNO DELO Z UČENCI Z UČNIMI, VZGOJNIMI, VEDENJSKIMI TEŽAVAMI

Delo z učenci/starši izvaja šolski psiholog, Peter Gradišar.

Otroci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi težavami: od tistih pri učenju, do strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti v razredu do poslabšanja učnega uspeha, od težav, ki jih povzročajo različne oblike zasvojenosti, do neurejenih družinskih razmer. Včasih pa so to le vprašanja ali težave, ki so čisto edinstvene, odgovor nanje pa je neznan.

Tu je šolski psiholog na voljo prav vsem učencem, staršem in učiteljem, ki se srečajo z določenimi stiskami, vprašanj in jih ne zmorejo rešiti sami.
Sodelovanje staršev s šolo je gotovo super način za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo in razvoj ter, da ste v odnosih s šolo odkriti in odgovorni. S tem postavljate zgled.
Na šoli si prizadevamo, da bi prav vsem nudili oporo, spodbudo in pomoč, zato se le obrnite na nas, če opazite težave.
V kolikor se izkaže, da nastale situacije ne zmoremo rešiti sami, bo psiholog ob vašem soglasju sodeloval tudi z drugimi inštitucijami (CSD, ZZŠ, klinični psiholog …).

Še spletne strani, kjer učenci lahko najdete ogromno uporabnih informacij:

www.tosemjaz.net

https://omrezje.neodvisen.si/social

Dostopnost