KAJ JE TO?

Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov (2 iz vsakega razreda) povezujejo v skupnost učencev šole.

 

KDO, KDAJ IN KAKO?

Sestanki šolske skupnosti bodo enkrat mesečno, pomembnejše stvari pa bodo objavljene prek šolskega radia in plakatov. Predstavniki šolske skupnosti se na razrednih urah, med odmori, pogovori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti. Tu jih dodobra pretresemo in »kar pade ven« ovrednotimo: Kaj se da spremeniti in na kakšen način? Skoraj vedno pa se nekaj da narediti.

Letos bo zaradi dela v mehurčkih prilagojeno tudi delo v šolski skupnosti, in sicer tako, da bo vsak mesec sestanek za predstavnike posameznega razreda (september – 4. razred, oktober 5. razred …).

 

ZAKAJ SPLOH ŠOLSKA SKUPNOST?

S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. To je velika »moč«, saj učenci predstavijo svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost … Skratka, so slišani in upoštevani!

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno. Okvirne naloge, ki smo si jih zadali v letošnjem letu, so opisane v letnem delovnem načrtu šolske skupnosti 2023/2024. Najdete ga tukaj.

 

Mentorja šolske skupnosti v šol. l. 2023/2024:

  1. – 9. razred Peter Gradišar
Dostopnost