POGOVORNE URICE ZA UČENCE

UČITELJ DAN, URA
ADAMIČ Aljoša sreda, 5. šolska ura
BJELAJAC Nataša petek, 12.15, 6. šolska ura
ČOP Teja torek, 13.00
DEKLEVA Marina sreda, 12.15
ERJAVEC Marija
GOLE PREMRL Maja sreda, 5. šolska ura
GOLE PUCELJ Katja
GOLOUH KOSTEN Zarja ponedeljek, 6. šolska ura
GORNIK Magda
GORNIK Tatjana četrtek, 6. šolska ura
GRADIŠAR Peter ponedeljek, 6. šolska ura
HRIBAR OSMAK Mojca sreda, 5. šolska ura
IVANČIČ Nina
JAMBROVIČ Anda petek, 12.15
JUNC Mateja
KALIČ Polonca
KERSNIČ Petra sreda, 7.10
KOBLER Staša sreda, 12.15
KOLETA Katja Staša ponedeljek, 7.45
KOSTEN Mirjam
KOVAČIČ Klemen
LAVRIČ Tanja torek, 7.00 – 7.30
MARIJANOVIČ Dijana
MALNAR Evelin sreda, 12.15
MALNAR Mateja
MARINČ Marija Margita torek, 12.15
MIHELIČ Iva ponedeljek, 13.00
LESIČ Renata sreda, 12.15
MLEKUŽ Maruša ponedeljek, 12.15
MRNJEC Sašo torek, 12.15
NAGLIČ ŽAGAR Jasna ponedeljek, 12.15
NOSAN Tilen ponedeljek, 7.10
OBERSTAR Nadja sreda, 12.15
PAVUNA Vesna
PLEŠE Nikolina ponedeljek, 6. šolska ura (II. turnus)
POGORELEC ŠENK Andreja
PORENTA PLEŠE Martina petek, 7. šolska ura
PREBILIČ Brigita sreda, 12.15
RUPAR Meta četrtek, 6. šolska ura
RUPNIK Urška torek, 12.15
SEDEJ Neža ponedeljek, 13.00 – 13.30
SEVŠEK Jožica torek, 12.15
STIJEPIĆ Aleksandra četrtek, 7.10
STOPAR Tina
ŠILC MARINCELJ Marjeta petek, 6. ura
ŠKULJ Barbara ponedeljek, 7. šolska ura
ŠPILETIČ LATIN Petra ponedeljek, 12.15
TOPIĆ Andrejka petek, 12.15
TURK ŠVEIGL Anita četrtek, 9.45 – 10.30
VALDA Franc
VILICER Alenka petek, 11.30
ZVER Nina petek, 12.15
ŽGANJAR Franc sreda, 7.00 – 7.30