POGOVORNE URICE ZA UČENCE

UČITELJ DAN, URA
ADAMIČ Aljoša
BJELAJAC Nataša
ČOP Teja
DEKLEVA Marina
ERJAVEC Marija
GOLE PREMRL Maja
GOLE PUCELJ Katja
GOLOUH KOSTEN Zarja
GORNIK Magda
GORNIK Tatjana
GRADIŠAR Peter
HRIBAR OSMAK Mojca
IVANČIČ Nina
JAMBROVIČ Anda
JUNC Mateja
KALIČ Polonca
KERSNIČ Petra
KOBLER Staša
KOLETA Katja Staša
KOSTEN Mirjam
KOVAČIČ Klemen
LAVRIČ Tanja
MARIJANOVIČ Dijana
MALNAR Evelin
MALNAR Mateja
MARINČ Marija Margita
MIHELIČ Iva
LESIČ Renata
MLEKUŽ Maruša
MRNJEC Sašo
NAGLIČ ŽAGAR Jasna
NOSAN Tilen
OBERSTAR Nadja
PAVUNA Vesna
PLEŠE Nikolina
POGORELEC ŠENK Andreja
PORENTA PLEŠE Martina
PREBILIČ Brigita
RUPAR Meta
RUPNIK Urška
SEDEJ Neža
SEVŠEK Jožica
STIJEPIĆ Aleksandra
STOPAR Tina
ŠILC MARINCELJ Marjeta
ŠKULJ Barbara
ŠPILETIČ LATIN Petra
TOPIĆ Andrejka
TURK ŠVEIGL Anita
VALDA Franc
VILICER Alenka
ZVER Nina
ŽGANJAR Franc