Izbirni predmet glasbeni projekt je namenjen učencem od 6. – 9. razreda, ki bi želeli razvijati glasbeno ustvarjalnost, krepiti glasbene veščine in raziskovati v umetniškem in glasbenem prostoru. Zamišljen je kot skupek dejavnosti, ki se ves čas dopolnjujejo, spreminjajo, izmenjujejo in raziskujejo.
Cilj izbirnega predmeta je, da učenci sami ob pomoči učiteljice glasbe Mateje Junc izberejo projekt za to šolsko leto( glasbena predstava, musical, show, ljudski plesi, zanimivi pevci…), skratka, karkoli bi bilo zanimivo in bi se ob tem tudi veliko naučili. Lahko si izberejo tudi raziskovanje igranja inštumentov, pevskega glasu- cilj je uspešna izpeljava projekta.
Ocenjuje se aktivno delo, delo v skupini, inovativnost in predlogi, sprotno izvajanje nalog.Za minimalno znanje je potrebno poznati osnovne postopke.
Poudarek je torej na ustvarjalnosti, ljubezni do glasbe in razvijanju lepih medsebojnih odnosov, inhovativnosti in ustvarjalnosti.

 

Mentorica izbirnega predmeta Glasbeni projekt Mateja Junc

Dostopnost