NAZIV: ŠPORT ZA ZDRAVJE

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Sašo Mrnjec, Valda Franc, Aljoša Adamič

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 8. razreda

PREDSTAVITEV:
Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

CILJI:

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
 • z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo,
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost,
 • izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje),
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje,
 • spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomenom nadomeščanja izgubljene tekočine in škodljivostjo dopinga,
 • razumeti odzivanje organizma na napor,
 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine),
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost,
 • spoštovati pravila športnega obnašanja,
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, športne igre). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

METODE DELA:

 • razlaga, demonstracija, pogovor

Pri športu za zdravje se bodo učenci ukvarjali z različnimi športnimi panogami:

 • Hokej
 • Pohodništvo
 • Kegljanje
  Balinanje
 • Taborniške veščine
 • Streljanje z zračno puško
 • Igre z žogo

OCENJEVANJE:
Ker je vadba namenjena predvsem za sprostitev, bomo ocenjevali samo odnos do dela, prinašanje športne opreme in sodelovanje pri vadbi.

Dostopnost