NAZIV: SODOBNA PRIPRAVA HRANE

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Andrejka Topić, Neža Sedej

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7. razreda

PREDSTAVITEV:
Predmet nudi učencem možnost, da dopolnjujejo in razširjajo znanje o prehrani, glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane.

CILJI:

  • naštejejo priporočila zdrave prehrane
  • utrdijo razvrščanje živil v skupine po hranilni vrednosti,
  • praktično izvajajo in urijo spretnost pri pripravi, ponudbi in degustaciji jedi
  • analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljajo pri pripravi jedi,
  • osvajajo spretnosti pri pripravi in postrežbi hrane,
  • spoznajo namizno posodo, pribor, pripomočke in aparate pri pripravi in kuhanju hrane
  • osvajajo primerno obnašanje pri jedi.

METODE DELA:
Pri predmetu je najpogosteje praktično pripravljamo hrano. Učenci spremljajo demonstracijo učiteljice praktičnih vsebin. Zelo malo je frontalne razlage. Določene naloge so individualne.

OCENJEVANJE:
Ustno, ocena praktičnega dela, seminarska naloga.

Dostopnost