NAZIV:  Gledališki klub (enoletni predmet)

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Mateja Malnar

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7. in 8. razreda

PREDSTAVITEV:

Če sanjaš o tem, da bi kdaj postal filmski ali gledališki igralec, če ti nastopanje pred publiko ali v soju žarometov ne predstavlja težav, se pridruži ekipi dramskega krožka na predmetni stopnji. Ustvarjali ali ogledali si bomo gledališko ali drugo umetniško predstavo, preoblikovali razna besedila v dramska.

CILJI:

  • pridobiš naklonjenost do branja krajših dramskih besedil,
  • bereš in/ali preoblikuješ domača ali tuja dramska besedila, jih vrednotiš, se o njih pogovarjaš,
  • razčlenjuješ dramsko besedilo in spoznavaš njegove prvine (značilnosti)
  • razvijaš zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru,
  • s pomočjo učitelja pripravljaš razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev,
  • s pomočjo učitelja in v skupini pišeš dramatizacije pesemskih in proznih besedil.
Dostopnost