NAZIV: Obdelava gradiv – Les

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Kristina Povh

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: je enoletni izbirni predmet, ki ni vezan na razred. Učenci ga lahko izberejo v 7. razredu.

PREDSTAVITEV:
Pri tem predmetu učenec razvija ročne spretnosti, natančnost ter si oblikuje estetski odnos in ustvarjalnost. Moja želja kot ravnatelja seveda je, da bi učenci vzljubili tehniko, delo z materiali okoli nas, še posebej z lesom, ki je temeljni material v našem okolju. Pri tem predmetu ni pomembno ali je učenec »odličnjak« ali ne – samo da ima rad praktični način dela. Ko je izdelek dokončan, ga učenci z veseljem predstavijo in so nanj seveda ponosni, saj vedo, da so izdelek izdelali sami in vanj vložili veliko truda. S praktičnim delom pa seveda učencem ponudimo, da odkrijejo tudi druge spretnosti in sposobnosti, ki jih sicer niso vajeni odkrivati pri pouku.

Za še boljšo predstavo o obdelavi lesnih gradiv bomo z učenci obiskali Srednjo šolo Kočevje, kjer nam bodo predstavljene najbolj inovativne možnosti obdelave lesa in bomo tudi pri njih izdelali izdelek. Prav tako bomo v okviru predmeta na šoli gostili še vsaj dva kočevska mojstra, ki se ukvarjata z obdelavo lesa in se tudi preživljata na ta način. Učenci bodo tako videli, da je delo in strokovnost tisto kar lahko nudi uspeh.

CILJI:

 • načrtujejo predmete iz lesnih gradiv;
 • izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo;
 • pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke;
 • ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj;
 • merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki;
 • spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo lesnih gradiv;
 • iščejo podobnosti in razlike med orodji, namenjenimi enakim obdelovalnim postopkom;
 • izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta;
 • navajajo se na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje;
 • spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo;
 • odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela;
 • spoznajo poklice v lesni industriji in obrti;
 • spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter njegovega varovanja.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je povsem praktično, najprej z ročnim orodjem, naprej pa z električnim orodjem. Zelo malo je frontalne razlage, vsa večinoma poteka individualno ob delu.

OCENJEVANJE:
Pri predmetu pridobi učenec ocene izključno za izdelke, ki jih pri predmetu izdela.
Pri ocenjevanju izdelka vrednotim spoštovanje osnovnih pravil za delo, varnostnih pravil, uporabo ročnega in električnega orodja, pravilnost upoštevanja vseh danih navodil, pravilnost izvedbe vseh danih korakov, upoštevanje rokov za izdelavo, odnos do dela in seveda estetski izgled končnega izdelka. Vsakega od korakov lahko učenec večkrat popravi, dokler ni z oceno zadovoljen. Pomemben je predvsem napredek posameznega učenca.

Dostopnost