NAZIV: NEMŠČINA I

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Maja Gole Premrl

NAČIN IZVAJANJA: 70 ur (2 uri tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7. razreda

PREDSTAVITEV:
Izbirni predmet NEMŠČINA omogoča sodobni pouk, usmerjen k razvoju vseh štirih jezikovnih sposobnosti: slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja.
Na prijetno dostopen, igriv način spodbuja učenčevo ustvarjalnost, domišljijo in oblikuje pozitivni odnos do tujega jezikovnega bogastva (igre vlog, besedne igre, šale, križanke, uganke, pesmi, projektno delo, internet – interaktivne vaje, didaktične računalniške igrice).

CILJI:
Učenci se učijo predstaviti sebe in svojo družino, šteti, opisati stanovanje in sobo, barve, poimenovati živali, države, jezike, šolske potrebščine in predmete, dneve v tednu, televizijske oddaje, sprejeti in pogostiti gosta, izražati čustva, povedati, koliko je ura.
Učenje tujih jezikov ima v današnji družbi poseben pomen, osnovnošolcem pa nudi kvalitetno osnovo za nadaljnje srednješolsko izpopolnjevanje.

METODE DELA:
Frontalno, individualno, skupinsko.

OCENJEVANJE:
Ocenjevanje bo ustno in napovedano, po dogovoru z učenci.
Ocenjevalo se bo znanje (besedišče, slovnica), deklamacija pesmi in predstavitev plakata.

PRIMERI VSEBIN:

Der erste Schnee

Nein, wer hätte das gedacht
beim zur Schule gehen,
heute Morgen um halb acht
war noch nichts zu sehen.
Keine Flocken rings im Kreis,
jetzt ist alles zuckerweiß.
Wie das wirbelt, tanzt und sprüht,
weiß ist jedes Haus.
Unsere Schule selber sieht
wie ein Schneemann aus.
Kinder, Bälle nun gemacht,
heute gibt’s eine Schneeballschlacht.

Im Frühling

Im Frühling summt der Wind,
das weiß doch jedes Kind.
Das Gras wird grün,
die Blumen bunt,
und wenn dann noch das Bienchen brummt,
dann wird die Welt ganz kunterbunt.

 

Dostopnost