30. 8. 2022 smo se nekateri učitelji naše šole skupaj z ravnateljem udeležili konference, ki je bila namenjena spodbujanju uporabe sodobnih pristopov k učenju. Bistvo teh pristopov je t. i. formativno spremljanje – način dela, ki v pouk vključuje raznolike aktivnosti in stremi k temu, da učenca motivira, mu posreduje globlje ravni znanja in ga v razredu postavi v aktivno vlogo. Cilj ni, da učenec tiho sedi in prepisuje podatke, temveč da sodeluje, podaja svoje ideje, izdeluje, debatira, razmišlja, se razvija.

Na konferenci smo z drugimi učitelji iz celotne Slovenije delili primere dobre prakse, ki jih ustvarjamo znotraj dveh projektnih timov, ki delujejo na naši šoli v okviru Zavoda RS za šolstvo: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (katerega vodja je Urška Rupnik) in KLJUČ (Z razvijanjem vključujoče poučevalne prakse do učinkovitega učnega okolja; projekt vodi Zarja Golouh Kosten).

Oba projekta sta bila na konferenci predstavljena s stojnicama, na katerih so si obiskovalci lahko ogledali nekaj primerov izdelkov, ki so nastali med našimi učnimi urami. Projekt KLJUČ smo poleg tega predstavili s kratkim prispevkom. Na konferenci je sodeloval tudi ravnatelj, ki je z obiskovalci delil, na kakšen način skuša naša šola izboljšati kvaliteto učenja.

Konferenca nas je navdala z novimi idejami in potrdila, da delujemo v pravo smer – k bolj kvalitetnemu pouku, v katerega so učenci aktivno vKLJUČeni.

Zarja Golouh Kosten

Dostopnost