Tako kot ob koncu lanskega šolskega leta vam tudi letos ne bomo delili naročilnic s seznami za nakup oziroma naročilo gradiv niti obrazcev za izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada. Ker že nekaj let učbenike izposojamo vsem učencem, jih bomo letos izposodili vsem brez predhodnega naročanja. Če pa kateri starši/skrbniki ne želite, da si vaš otrok brezplačno izposodi učbenike iz učbeniškega sklada, mi to, prosim, sporočite na elektronski naslov: marjeta.silc.marincelj@oszboraodposlancev.si. Učenci morajo ob koncu leta vrniti nepoškodovane učbenike. Za poškodovane ali izgubljene učbenike morajo plačati odškodnino.

UČBENIŠKE KOMPLETE ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO BODO UČENCI PREJELI PRVI TEDEN V SEPTEMBRU.
Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali  v šolskem letu 2021/22 pa najdete tukaj.

Učna gradiva za učence od 1. do 3. razreda financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Gradiva boste brezplačno prejeli v šoli septembra ob pričetku šolskega leta.

Upravljalka učbeniškega sklada

Marjeta Šilc Marincelj