Po učnem programu imajo učenci petih razredov šolo v naravi z organiziranim tečajem plavanja v Ankaranu. Zaradi sproščanja ukrepov kaže, da bo tečaj plavanja možno izpeljati, zato vas prosimo, da izpolnite prijavnico. V kolikor tečaja plavanja ne bo možno izvesti, vas takoj obvestimo.

Tečaj bo potekal v Ankaranu, od 14. 6. do 18. 6. 2021

Tečaj plavanja in športne aktivnosti bodo vodili učitelji športa (Sašo Mrnjec,  Marina Dekleva, Franci Valda, Aljoša Adamič in učitelj plavanja, ki ga bomo najeli), za varstvo otrok izven omenjenih aktivnosti pa bodo odgovorni spremljevalci in učitelji športa.

Plavanje je obvezni del učnega procesa, zato morajo starši za neudeležbo njihovega otroka poslati pisno prošnjo ravnatelju (priloga 1).

Zaradi priprave podatkov in položnic za plačilo šole v naravi prosimo, da natančno izpolnite priloženo prijavnico. Št. osebnega dokumenta nujno potrebujejo v hotelu za prijavo gostov in oprostitev turistične takse. Plačilo bo po šoli v naravi v treh obrokih.

Hotelski kompleks ADRIA ANKARAN hotels and resorts nam zagotavlja higienske standarde, ki so v skladu s priporočili NIJZ in bodo objavljeni na spletni strani šole.

Vsa obvestila boste dobivali sproti in pravočasno.

Cena celotnega programa je okoli 190 €, v 2 obrokih (vsi učenci imajo določen znesek subvencioniran s strani MIZŠ).

Več informacij dobite pri učiteljih športa.

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico otrok odda razredniku najkasneje do PONEDELJKA 17. 5. 2021(priloga 2).

OBRAZEC

Cena vključuje naslednje aktivnosti po programu:

  • namestitev v štiri- in petposteljnih  sobah (popolnoma prenovljene: klima, TV, fen, internet)
  • prevoz
  • polni penzion
  • plačilo spremljevalcev
  • uporaba zunanjega olimpijskega bazena

Kočevje, 12. 5. 2021                                                     Vodja: Sašo Mrnjec