V 1. c amo izvedli prvo od štirih delavnic v sklopu projekta Zobni alarm. V prvi delavnici smo se pogovarjali o higieni in njenem pomenu. Naučili smo se pravilne drže ščetke in osvajali tehniko pravilnega ščetkanja zob. Sedaj si bomo tudi v času pouka vsakodnevno ščetkali zobe in utrjevali znanje ščetkanja. Vse skupaj bomo nadgradili še doma, pri tem pa nas bodo spodbujali kartončki na katere bomo doma pridno dnevno označevali jutranje in večerno ščetkanje. Zelo veseli smo bili odziva povabila staršev na delavnico, ki so nas pri učenju ščetkanja spodbujali in pomagali. Veselimo se že naslednje delavnice, katero bomo ponovno izvedli skupaj s starši.