Spoštovani starši.

V želji, da vam ponudimo najbolj kvalitetna in uporabna predavanja za pomoč pri vzgoji in delu z vašimi otroki in da bodo le-ta tudi obiskana, smo o tem večkrat razpravljali tudi na svetu staršev. Skupno smo določili okvirne teme, ki vam bodo predstavljene v obliki predavanj ali delavnic. Za ta izobraževanja so namenjena sredstva, ki niso majhna, a so več kot povrnjena, če s predavanj odnesete kakšno uporabno idejo ali celo rešitev. S tem namenom boste letos večkrat povabljeni.

V torek, 17. septembra 2019,  ste vabljeni starši otrok 1.−9. razreda, da se ob 17. uri udeležite roditeljskega sestanka.

Prvi del roditeljskega sestanka (80 minut) bo potekal v avli šole, kjer bomo prisluhnili predavanju Jerneja Piclja iz organizacije Mavrični bojevniki pod naslovom Odgovornost malo drugače. Predstavil bo delovanje človeka, osnovni temelj izgovorjenih besed in dejanj ter kako (ne)odgovornost za naše misli vpliva na nas in naše okolje.

Drugi del roditeljskega sestanka pa bo v matičnih učilnicah, kjer vam bodo razredniki podali aktualne in nujne informacije ob začetku pouka.

Za 1. razred drugega dela sestanka ne bo.

Z iskreno željo, da si vzamete čas za obisk sestanka v dobro svojega otroka ter pridobite veliko potrebnih informacij za novo šolsko leto in tudi vzgojo, vas lepo pozdravljam.

Peter Pirc, ravnatelj