SPOŠTOVANI STARŠI UČENCEV 3. razreda

Zavzemam se, da mora biti šola tako izobraževalna, kot tudi vzgojna institucija. Oboje, še predvsem slednje, lahko hitro tudi preverimo. Lepo je hoditi po Sloveniji, kjer večina ponudnikov, pri katerih se izvajajo dejavnosti OŠ Zbora odposlancev Kočevje, učence naše šole pohvali po vedenju in prijaznosti. Torej vzgojni moment je zelo hitro preverljiv.

Seveda pa je prav, da se preveri, kadarkoli se le da, tudi izobraževalni napredek. Nekaj so preverjanja in ocenjevanja učiteljev, pa razna tekmovanja, gotovo pa je velik kazalnik uspešnega dela generacijsko nacionalno preverjanje. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se kot obvezno izvaja za vse generacije v 6. in 9. razredu. Osebno menim, da je preverjanje postavljeno v 9. razred prepozno in bi se ob želji po nekih resnejših spremembah moralo postaviti vsaj v 8. razred. Cilj NPZ-ja vidim predvsem v iskanju rezerv učenja in poučevanja, tako pri otroku kot tudi pri učitelju. Nekaj vprašanj sem vam na to temo zastavil tudi v anketi, ki je romala med vas pred novoletnimi prazniki.

Zaradi vsega zapisanega zgoraj in izraženega tudi v anketi sem se skupaj z učiteljicami 3. razredov odločil, da pristopimo k pilotnemu preverjanju NPZ v 3. razredu. Namen tega je predvsem videti, ali so učenci pri teh letih sploh že zreli za tak način bralnega, pisnega in računskega preverjanja, ter kje približno se le-ti nahajajo v slovenskem povprečju. Želja ministrstva je, da bi seveda NPZ postal obvezen tudi po opravljenem prvem triletju. Ravno zaradi tega, predvsem pa želje uvida ter seveda besede pri končni odločitvi, ki jo bom lahko tako podal tudi sam, smo se odločili za ta projekt.

Učenci bodo ob tem samo na dobrem. Spoznali bodo nekaj novega, ponovili temeljne vsebine, se preizkusili in predstavljali neko vrednost v slovenskem področju. Ta preverjanja ne bodo ocenjena, bodo pa s povratno informacijo tako oni, predvsem pa učitelji in seveda vi, videli, kje so uspešni, in na čem bi bilo potrebno v nadaljnjih letih delati še bolj poglobljeno.

NPZ bo potekal v okviru rednega pouka, in sicer:

  • v sredo, 3. 4. 2019 iz predmeta SLOVENŠČINA in
  • v torek, 9. 4. 2019 iz predmeta MATEMATIKA

Naj bo vaše delo pri tem le, da otroku rečete, naj se potrudi po svojih močeh.

Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za razumevanje,

Peter PIRC, ravnatelj