NAZIV: SONCE, LUNA, ZEMLJA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Franc Žganjar

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7., 8. in 9. razreda

PREDSTAVITEV:
Astronomija je področje, ki stalno spodbuja človekovo domišljijo. Danes jo lahko spoznavamo iz knjig, predavanj, televizije in s pomočjo interneta. Še vedno pa je najboljša metoda opazovanje neba in astronomskih pojavov.
Učenci bodo:

  • spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
  • spoznali nekaj osnovnih pojmov in zakonitosti astronomije;
  • pridobili osnovna znanja o zvezdah in vesolju;
  • spoznali postopke opazovanja nočnega neba;
  • opazovali nočno nebo s prostimi očmi, teleskopom in z daljnogledom;
  • na nočnem nebu določali lego ozvezdij in iskali objekte, označene na zvezdni karti;
  • zbirali in urejali podatke o vesolju

CILJI:

  • Primerja Sonce, Luno in Zemljo in ugotovi,
    • da je samo Sonce vir svetlobe,
    • da so vsa tri telesa krogle,
    • da imata Zemlja in Luna trdno površino z gorami in kraterji,
    • da je Sonce veliko bolj oddaljeno kot Luna.
  • Spozna gibanje Zemlje okrog Sonca in si pri tem pomaga s preprostimi modeli:
    • heliocentrični pogled,
    • pogled na Sonce, Luno in Zemljo iz vesolja,
    • pogled na Sonce in Luno z Zemlje,
    • združitev obeh pogledov – pomen gledišča.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela v razredu in zunaj razreda. Učenci bodo znanje dopolnjevali s prebiranjem literature in s pomočjo elektronskih medijev. Če bo mogoče, bomo obiskali AGO Golovec.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je večinoma samostojno, delo v parih in skupini ter frontalna razlaga. Določene informacije bodo učenci poiskali na spletu v računalniški učilnici. Izdelali bodo sončno uro, camero obscuro, naučili se bodo uporabljati zvezdno karto in opazovali s teleskopom.

OCENJEVANJE:
Pri predmetu pridobi učenec ocene s pomočjo ustnega ocenjevanja in s praktičnim delom.