NAZIV: Izbrani šport

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Aljoša Adamič, Franc Valda, Sašo Mrnjec

NAČIN IZVAJANJA: 32 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 9. razreda

PREDSTAVITEV:
Namen enoletnega predmeta Izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola ponudi enega od športov osnovnega programa. V tem šolskem letu bomo ponudili nogomet in odbojko.

CILJI:

  • z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti,
  • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja,
  • nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
  • spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa,
  • poznati določena pravila izbranega športa,
  • razumeti vpliv izbranega športa na organizem,
  • povezovati različna znanja drugih predmetov (fizika, biologija, etika in družba …) z izbranim športom, spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu,
  • spoštovati pravila športnega obnašanja, doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje.

Pri programu izbrani šport učenci poglabljajo znanja izbranega športa.

METODE DELA:

  • razlaga, demonstracija, pogovor
  • pri izbranem športu bodo učenci pridobivali znanje večinoma skozi igro.

OCENJEVANJE:
Ker je ura namenjena predvsem za sprostitev, bomo ocenjevali samo odnos do dela, prinašanje športne opreme in sodelovanje pri vadbi.

Dostopnost