DOPOLDANSKE GOVORILNE URE UČITELJEV

 

UČITELJ DAN, URA
Adamič Aljoša petek, 1. ura
Bjelajac Nataša sreda, predura (6.50 – 7.30)
Čop Teja petek, 5. ura
Dekleva Marina četrtek, 1. ura
Erjavec Marija petek, 5. ura
Gole Premrl Maja
Gole Pucelj Katja ponedeljek, 3. ura
Golouh Kosten Zarja sreda, 2. ura
Gornik Magda torek, 2. ura
Gornik Tatjana ponedeljek, 2. ura
Gradišar Peter ponedeljek, 2. ura
Hribar Osmak Mojca ponedeljek, 3. ura
Ivančič Nina četrtek, predura (6.50 – 7.30)
Jambrovič Anda petek, 2. ura
Jolič Špela ponedeljek, 4.ura
 Junc Mateja četrtek, 4. ura
 Kalič Polonca ponedeljek, 5. ura
Kersnič Petra četrtek, 3. ura
 Kobler Staša sreda, 2. ura
 Koleta Katja četrtek, 1. ura
 Kosten Mirjam ponedeljek, 3. ura
 Kovačič Klemen četrtek, 5. ura
Lesič Renata petek, 2. ura
 Malnar Evelin sreda, 3. ura
Malnar Mateja torek, 4. ura
Marijanovič Dijana sreda, 2.ura
Marinč Marija Margita četrtek, 3. ura
Mihelič Blanka četrtek, 4. ura
Mlekuž Maruša torek, predura (6.50 – 7.30)
Mrnjec Sašo torek, 3. ura
Naglič Žagar Jasna petek, 3. ura
Nosan Tilen četrtek, 4. ura
 Oberstar Nadja sreda, 3. ura
Pavuna Vesna
torek, 3. ura
Pirc Peter sreda, 3. ura
Pleše Nikolina torek, 1. ura
 Pogorelec Šenk Andreja sreda, predura (6.50 – 7.30)
 Porenta Pleše Martina sreda, 3. ura
Povh Kristina torek, 6. ura
 Prebilič Brigita
četrtek, 2. ura
Rupar Meta ponedeljek, 3. ura
Ruparčič Maja Ina četrtek, 2. ura
Rupnik Urška sreda, 6. ura
 Sedej Neža ponedeljek, 1. ura
 Sevšek Jožica torek, 5. ura
 Stijepić Aleksandra torek, 3. ura
 Stopar Tina četrtek, predura (6.50 – 7.30)
 Šilc Marincelj Marjeta
 Škulj Barbara četrtek, 2.ura
 Špiletič Latin Petra ponedeljek, 6.ura
Topić Andrejka ponedeljek, 2. ura
Turk Šveigl Anita 
Valda Franc sreda, 3. ura
 Vilicer Alenka sreda, 3. ura
 Zver Nina sreda, 4. ura
 Žganjar Franc sreda, 5. ura