28. 6. 2022
FIZIKA
ČAS: ob 8:00. uri
UČILNICA: FIZ
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Barbara Škulj – predsednik,
Franc Žganjar- izpraševalec,
Tilen Nosan- član

29. 6. 2022
GEOGRAFIJA
ČAS : ob 8:00. uri
UČILNICA: 1A1
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Katja Koleta – predsednik,
Brigita Prebilič – izpraševalec,
Tatjana Gornik – član

ANGLEŠČINA
ČAS: ob 8:00. uri (pisni del – nadzorni učitelj Tilen Nosan), ob 10:00. uri (ustni del)
UČILNICA: 1A1
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Teja Čop – predsednik,
Nikolina Pleše – član
Brigita Prebilič – izpraševalec

ŠPORT
ČAS: ob 8:00. uri
UČILNICA: TELOVADNICA
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Aljoša Adamič – predsednik,
Sašo Mrnjec – izpraševalec,
Marina Dekleva – član

1. 7. 2022
SLOVENŠČINA
ČAS: ob 8:00 uri (pisni del – nadzorni učitelj Petra Špiletič Latin), ob 10:00. uri (ustni del)
UČILNICA: 5AP
OCENJEVALNA KOMISIJA za ustni del:
Maja Gole Premrl – predsednik,
Mateja Malnar – član
Petra Špiletič Latin – izpraševalec

4. 7. 2022
MATEMATIKA
ČAS: ob 8:00 uri (pisni del – nadzorni učitelj Nadja Oberstar), ob 9:30. uri (ustni del)
UČILNICA: 3AP
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Franc Žganjar – predsednik, izpraševalec, član
Nadja Oberstar – predsednik, izpraševalec, član
Barbara Škulj- – predsednik, izpraševalec, član

Kočevje, 21.6.2022