Spoštovani starši učencev 9. razreda!

Dolžna sem vam posredovati še eno novo informacijo, ki je pomemba za tiste starše in učence, pri katerih bi na bodoči srednji šoli utegnilo priti do omejitve vpisa.

Kot sem vam razložila na roditeljskem sestanku, se v postopku vpisa učencev v srednje šole v primeru omejitve vpisa upošteva sklep, ki določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov zadnje triade. Sklep tudi določa, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, da se izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na NPZ iz slovenščine in matematike.

Zaradi epidemiološke situacije je bila na MIZŠ sprejeta odločitev, da se NPZ izvede, vendar pa se dosežki na NPZ ne bodo upoštevali pri vpisu v srednje šole za šol. leto 2021/2022. Zaradi tega je bilo treba sklep o merilih spremeniti.

Sprememba sklepa se nanaša samo na sledeče:

Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade, se izbira med njimi NAMESTO UPORABE TOČK, DOSEŽENIH NA NPZ, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda pri slovenščini, matematiki in angleščini.

Torej gre za primer, ko pride do omejitve vpisa, v primeru, da ima več kandidatov enako število točk. Vse ocene obveznih predmetov se upoštevajo, namesto rezultatov na NPZ, pa zgoraj omenjeno.

Obvestilo o tem dobite tudi na spletni strani MIZŠ in si ga lahko v celoti preberete tukaj.

Lepo vas pozdravljam,

Meta Rupar, svetovalna delavka