SPOŠTOVANI STARŠI!

Kot smo vam učiteljice povedale že na prvem roditeljskem sestanku, nas v tem mesecu čaka še Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Nacionalno preverjanje znanja se kot obvezno izvaja za vse generacije v 6. in 9. razredu, v 3. r pa poskusno. Namen tega je predvsem videti, ali so učenci pri teh letih sploh že zreli za tak način bralnega, pisnega in računskega preverjanja, ter kako dosegajo  slovensko povprečje. Ta preverjanja ne bodo ocenjena, bodo pa s povratno informacijo tako oni, predvsem pa učitelji in seveda vi, videli, kje so uspešni, in na čem bi bilo potrebno v nadaljnjih letih delati še bolj poglobljeno.

NPZ bo potekal v okviru rednega pouka, in sicer:

  • ponedeljek, 29. 3. 2021 iz predmeta SLOVENŠČINA in
  • sredo, 31. 3. 2021 iz predmeta MATEMATIKA

Naj bo vaše delo pri tem le, da otroku rečete, naj se potrudi po svojih močeh.

Kočevje; 19. 3. 2021

Aktiv 3. razreda