Učenci 1. c smo se ob bližajočem kulturnem prazniku veliko pogovarjali o Francetu Prešernu, spoznavali njegovo življenje in dela. France nas je s svojimi deli zelo navdušil, zato smo tudi sami spesnili kratke pesmice v njegov spomin.

 

France Prešeren zaljubljen je bil

v princesko. (Aneja Hođaj)

 

France Prešeren je kužka imel,

se z njim je igral

in pesmi mu pel. (Tobi Horvat)

 

France Prešeren na oknu sedel

in Juliji poljubčke delil. (Lovro Šalamon)

 

Lej kako velika figa,

krava marsikaj zaklika. (Kaja Nimac)

 

France za Urško je hitel

in mogoče je je ujel. (Nik Šobar)

 

Doktor France Prešeren je pogledal skozi okno

in je videl Urško prelepo

in se vanjo zaljubil. (Dorian Mihelič)

 

Nekoč je živel doktor France Prešeren,

Ki je rad delil fige. (Rosa Petrović)

 

France stanoval je v Vrbi

in pisal je pesmi. (Gabrijel Hudorovič)

 

France je delil fige

In pisal pesmi. (Saba Lautar Majerle)

 

France piše pesmi o Vrbi.

Tam ga mami je rodila

in s pesmico ga pokrila. (Niko Resman)

 

France-Rožle,

ki dobro bere knjige. (Jaka Novak)

 

France Prešeren prijazen je bil,

rad je otrokom fige delil. (Uma Beganović)

 

France Prešeren je prijazen bil

in fige delil. (Luna Bartol)

 

France Prešeren je delil fige in knjige. (Žak Begić)

 

France, ki keglje podre

in knjige prebere. (Matic Memedovič)

 

France-Rožle je živel na kmetiji, je pasel živali

in pesmi pel. (Aleks Vukeljić)

 

France živi v svojem bloku,

piše lepe pesmi

In tala fige naokoli. (Peter Hribar)

 

France Prešeren knjige svoji mamici je bral. (Tjaša Tomc)

 

Dostopnost