Učenci 1. razreda so se v spremstvu policista, gospoda Marjana Ferka, podali na poučen sprehod skozi mestno središče. Gospod policist je učencem, na njim primeren način, predstavil varno obnašanje v prometu, pomen prometnih znakov, prečkanje ceste v semaforiziranem križišču in na prehodih za pešce…Pod budnim očesom gospoda policista so se v hoji čez prehode vsi učenci v parih tudi sami preizkusili.