V četrtek, 8. 3. 2018 je v veliki dvorani  rotovža v Novem mestu  potekalo 28. zasedanje otroškega parlamenta. Mladi parlamentarci dolenjske regije so zasedli svetniške klopi, razpravljali o šolstvu in šolskih sistemih. Parlamentarci so temo obravnavali v štirih podtemah: odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja, šola za življenje. Ob koncu zasedanja so parlamentarci izvolili desetčlansko delegacijo, ki bo 9. 4. 2018 v veliki dvorani Državnega zbora v Ljubljani zastopala in zagovarjala njihova stališča na državnem otroškem parlamentu. Med izvoljeno desetčlansko delegacijo je tudi učenec naše šole, Žiga Lindič Murn. Žiga je z močnimi argumenti, izražanjem lastnega mnenja, sodelovalnim duhom pokazal, da je iz pravega testa in si s svojimi dejanji in besedami mesto med izvoljeno deseterico upravičeno zaslužil.

Mentorica OP: Tina Stopar