Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

ODDELEK UČITELJ
1.A Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
1.B Petra Kersnič, Mirjam Kosten
1.C Nina Ivančič, Tina Stopar
2.A Marija Margita Marinč
2.B Nina Zver
2.C Evelin Malnar
3.A Katja Gole Pucelj
3.B Jožica Sevšek
3.C Andreja Pogorelec Šenk
3.D Nataša Bjelajac
4.A Renata Miketič
4.B Urška Rupnik
4.C Staša Kobler
5.A Alenka Vilicer
5.B Jasna Naglič Žagar
5.C Anda Jambrovič
N1A, TJA 2., 3.r Teja Čop

 PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠZZ(i), IŠPN(i), plavalni tečaj
7.C Maja Gole Premrl SLO, NI(i)
Magda Gornik KEM, DNU,  POK, pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO,ZGO
Peter Gradišar UPR, DNU, DSP,  psiholog
9.B Mateja Junc GUM 7. a, 8. b,  9. b, MPZ, DNU, UPR, GP(i)
6.C Mojca Hribar Osmak GUM, OPZ, UPR, ANI-i
Brigita Klun ŠPO, UPR, plavalni tečaj
9.A Klemen Kovačič OID, TIT, UBE(i), ROM(i), MME(i), DSP,  NRA, KOL
Tanja Lavrič SLO 6  ,UPR, TIT 6.
Mateja Malnar ZGO, SLO, DKE 7, DSP
Iva Mihelič TJA, DSP
7.A Sašo Mrnjec ŠPO 6. r, UPR,DSP
8.B Nadja Oberstar MAT, TIT,  DOD-mat
Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i),OGK(i), TIT 6
6.A Nikolina Pleše TJA, DSP,  DOP 4.,5.
6.B Martina Pleše Porenta LUM, LS(i),  ID-LIK 9, DNU, UPR, NUM
7.B Brigita Prebilič TJA, DKE 8, DSP, DOP 6., 7.
Meta Rupar DSP, svetovalna delavka
Neža Sedej NAR, UPR
Meta Šilc Marincelj knjižničarka
Barbara Škulj MAT, DOP-mat 6, fiz 8.9, DSP
Andrejka Topić BIO, GOS, NPH(i), PUT, ORP
Franc Valda ŠPO, ŠSP (i), NŠPO(i), plavalni tečaj,
Jadranka Zekić SLO, DOD, DSP
8.A Franc Žganjar FIZ, MAT, SLZ(i), DOP mat 7

 PODALJŠANO BIVANJE

ODDELEK UČITELJ
OPB 1(1.r) Polonca Kalič
OPB 2 (2.r) Marija Erjavec
OPB 3 (3.r) Lučka Hribar
OPB 4 (4.r) Mateja Junc, Staša Kobler, Renata Miketič
OPB 5 (5. r) Tanja Lavrič
OPB 6 (1.r) Anita Turk Šveigl
OPB 7 (2.r) Marina Dekleva
OPB 8 (3.r) Mateja Žagar
OPB 9 (2. in 3.r) Vesna Pavuna, Nina Ivančič, Petra Kersnič, Meta Rupar, Peter Gradišar
OPB 10 (4.r) Neža Sedej

 JUTRANJE VARSTVO

ODDELEK UČITELJ
JUV Mirjam Kosten, Tina Stopar, Aleksandra Stijepić

 TEHNIČNI DELAVCI

Andrejka Bavčar poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič knjigovodja
Mladen Ivezić hišnik
Damir Lindič hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Sandra Skok kuharica
Marjetka Poje kuharica
Branka Tomšič kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Irena Lužar kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marjeta Jelenc čistilka
Dušanka Klarić čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Ana Kalabota (Erika Štampar) čistilka
Majda Grgorič čistilka
Vida Vidervol čistilka