OBRAZCI in VLOGE

Na tej podstrani boste našli obrazce, ki jih potrebujete za različne vloge na šoli.

 STATUS ŠPORTNIKA IN UMETNIKA

Z letošnjim letom so bila prenovljena Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, kar je od nas zahtevala tudi zakonodaja. Spodaj so objavljena pravila in tudi vse potrebne vloge.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

– Vloga staršev za status športnika

– Vloga staršev za status umetnika