NAZIV: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – RAČUNALNIŠTVO

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Klemen Kovačič

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 4., 5, in 6. razreda

PREDSTAVITEV:
Zakaj izbrati računalništvo? Danes in še bolj v prihodnosti si ne moremo zamisliti nobenega področja delovanja človeka brez pomembne vloge računalništva. Če želimo biti v življenju uspešni, je prvi pogoj, da razumemo delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Pri tem predmetu bi se predvsem naučili, kako čim bolje uporabiti tako močno orodje, kot je računalnik, za kaj več kot le prostočasno zabavo in na zabaven način spoznali, kako delujejo računalniški programi in kako računalniki razmišljajo.

Tematski sklopi:

 • Komunikacije in storitve;
 • sestavljanje algoritmov;
 • Delo s podatki;
 • Reševanje problemov;
 • Delo s programom Scratch.

CILJI:

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,
 • pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
 • spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
 • se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,
 • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
 • se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem,
 • spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,
 • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko izražanje in strokovno terminologijo.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je večinoma samostojno za računalnikom. Zelo malo je frontalne razlage, veliko več pa je samostojnega reševanja problemov. Naloge se oddaja preko, za to urejene, spletne aplikacije Moodle. Pomoč pa nudi učitelj med urami predmeta ali pa po elektronski pošti in preko forumov v Moodlu.

OCENJEVANJE:

Pri predmetu pridobi učenec ocene izključno za izdelke, ki jih oddaja v spletno učilnico.
Pri ocenjevanju izdelka vrednotim uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, pravilnost upoštevanja navodil, pravilnost izvedbe vseh korakov, upoštevanje rokov za izdelavo, odnos do dela in seveda estetski izgled končnega izdelka. Vsakega od korakov lahko učenec večkrat popravi, dokler ni z oceno zadovoljen.

Dostopnost