IZBIRNI PREDMETI

Za šolsko leto 2019/2020 so učencem tretjega triletja ponujeni naslednji izbirni predmeti, ki se bodo izvajali glede na izkazan interes učencev.

S klikom na izbrani izbirni predmet se boste seznanili z vsebino izbirnega predmeta.

7. razred 8. razred 9. razred
Ansambelska igra Ansambelska igra Ansambelska igra
Glasbeni projekt Glasbeni projekt Glasbeni projekt
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Izbrani šport – nogomet
Matematične delavnice 7 Multimedija Izbrani šport – odbojka
Nemščina I Nemščina II Likovno snovanje III
Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – umetne mase Načini prehranjevanja
Sodobna priprava hrane Poskusi v kemiji Nemščina III
Sonce, Luna, Zemlja Sodobna priprava hrane Računalniška omrežja
Šport za sprostitev Sonce, Luna, Zemlja Retorika
Urejanje besedil Šport za zdravje Sonce, Luna, Zemlja
Verstva in etika I Verstva in etika II Verstva in etika III

V šolskem letu 2019/2020 se bodo ob zadostnem številu prijav izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti: