Spoštovani starši!

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

Redno medsebojno obveščanje nam bo zagotavljalo uspešnejše učno in vzgojno delo in pravočasno ukrepanje v primeru učno – vzgojnih problemov. Na spletni strani šole so tudi e-mail naslovi vseh učiteljev in lahko na ta način pridete v stik z vsakim od nas.

Vsak učitelj ima tudi redno dopoldansko govorilno uro. Razpored le teh si lahko ogledate tukaj.

Popoldanske govorilne ure imamo organizirane glede na šolski koledar – prvi torek v mesecu za starše učencev od 4. do 9. razreda in prvi četrtek v mesecu za starše učencev od 1. do 3. razreda.

Terminsko so določeni naslednji roditeljski sestanki. Prosim vas, da si za te vzamete čas in se jih udeležite.

1. roditeljski sestanek + predavanje: 1. do 9. razred 18.9.2018
2. roditeljski sestanek: predavanje: 4.do 9. razred  6. 11. 2018, 1.do 3. razred 8.11.2018
3. roditeljski sestanek: 4.do 9. razred-  2. 4. 2019 ,  1.do 3. razred- 4 .4. 2019 
4. roditeljski sestanek: 4.do 9. razred- 4. 6. 2019 ,  1.do 3. razred- 6. 6. 2019

Vsi si želimo uspešnega sodelovanja z vami

S spoštovanjem.

Peter Pirc, ravnatelj