POPRAVNI IZPITI ZA 9. RAZRED v šol. letu 2019/2020 – 1. rok

 

23. 6. 2020

MATEMATIKA ob 7:45 uri   pisni del   UČILNICA: 6AP (nadzorni učitelj Tilen Nosan)

Ob 8:50 ustni del     UČILNICA: 6AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar  – predsednik

Franc Žganjar – izpraševalec

Barbara Škulj – član

 

24.6.2020

KEMIJA  ob 9:00 uri (ustni del)  UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar – predsednik,

Magda Gornik – izpraševalka,

Neža  Sedej – članica

Kočevje, 11.6.2020

Ravnatelj Peter Pirc