Dragi učenci, učitelji, starši in spoštovani bralci…

Tako kot sem vam dejal, se danes posvetim sklepom ministrice, ki jih je izdala zaradi šolanja na daljavo. Moram reči, da sem bil redno v kontaktu z odločevalci na ministrstvu, na inšpektoratu, a res nisem pričakoval, da so zmožni upoštevati večino pripomb in zapisati sklepe, ki so jasni, široki, ki omogočajo slehernemu otroku, da je uspešen, ne glede v kakšnih razmerah je delal doma in da upoštevajo tudi občutljivost ocenjevanja…

Vse je sedaj položeno v roke šolam, ravnateljem in učiteljem, ter je na vseh nas, da pokažemo širino Človeka in se nikakor nihče ne postavi z ocenjevanjem v položaj zmagovalca… Skozi preizkušnjo ukrepov in šolanja na daljavo smo šli skupaj in prav tako bomo šli skupaj čez ocenjevanje po predstavljenih alinejah… Danes sem z učiteljskim zborom izvedel podrobno ZOOM konferenco, kjer sem jim predstavil vse vidike ukrepov in kjer smo se dogovorili o delu naprej… Moji učitelji so pripravljeni, prepričan sem, da bodo razumeli, prisluhnili in se odločali tako kot je prav, v luči vsega preživetega…

Seveda pa bodo vsi stali za določenimi kriteriji, ki so že jasni ter poznani vsem, ter bodo imeli v mislih vsi dejstvo, da je vsak učenec šolo nemoteno obiskoval od 1.9.2019 do 16.3.2020, ter seveda pokazal kaj zmore in zna. In tu bom za njimi dragi učenci in starši popolnoma neomajno stal tudi sam… Izsiljevanja kogarkoli ne bom dopustil in vam že sedaj izrekam odločen NE za vse te namere, ki bi jih kdorkoli želel vnesti pred učitelja oz. učiteljico… Vsi imajo namreč navodilo, da se vsak tak zaplet rešuje v aktivu ali pa direktno z mano…

Naj bo video ekipe neodvisem.si pri kateri občasno sodelujem tudi sam, pomoč pri vaši vzgoji, ter uporabi izjemno pomembne besede NE, prav tako pa nekako »med vrsticami« predstavljeno moje stališče, če bi kdorkoli želel karkoli  na kakšen način izsiljevati… Vse mora biti predstavljeno v naprej in jasno, vse mora biti predstavljeno z neko »ljubeznijo« do učenca in staršev, a za vse dosežke, ki so pozitivni ali pa negativni, se mora prevzeti odgovornost, ta pa je učenčeva in vaša… Dr. Zadel jo predstavi zelo plastično in razumljivo…

https://omrezje.neodvisen.si/social/rubrike/konkretno-in-neposredno/kdaj-in-kako-v-vzgoji-postaviti-odlocen-ne#_

Sedaj pa še nanizani sklepi… Če bo kdo potreboval kakršnokoli razlago, pa mi seveda lahko piše… Tudi tistim, ki niste na moji šoli, bom z veseljem odgovoril…

  1. Znanje učenca se lahko oceni individualno.Torej ni potrebnih prič pri ocenjevanju… Učitelj po kriterijih, ki jih predpiše, lahko oceni učenčev izdelek na daljavo…
  2. Ocen bo za zaključevanje dovolj.Učenci so jih mnogo pridobili v obdobju od septembra do srede marca in te bodo odločilne pri zaključevanju, pri nas absolutno… Temu v sled so prilagojeni sklepi:

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj dvakrat v šolskem letu

Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.

Ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkovTorej so letos enakovredne tako ustne, kot tudi pisne ocene.

Vsakemu učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti , da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu. Glede na to, da se bomo vrnili, ne bo nikakršnih težav…

  1. Kar se tiče napredovanja v višji razred, pa so navodila še bolj prožna.

Učenec od 1. do 6. razreda razred ponavlja na podlagi razrednikove obrazložitve in v soglasju s starši otroka. To pomeni, da bomo skupaj sedeli s starši otrok, jim obrazložili delo njihovega otroka, ter seveda povedali kako in kaj… Tisti, ki so bili neuspešni od začetka septembra, zagotovo ne bodo mogli napredovati, medtem ko bodo za ostale, ki so “mejni”, odgovornost prevzeli starši.

Učenci 7. in 8. razreda pa bodo lahko imeli zaključene tri negativne ocene in se bodo še vedno lahko prijavili na popravne izpite. Prav tako bodo lahko te izvajali v treh rokih, šola pa bo pred 1. rokom za vse predmete iz katerih bodo popravni izpiti, pripravila 10 ur dopolnilnega pouka

Izgovorov, da bi bilo komu prehudo, da ni dovolj razumevanja, ne more bitiJ

  1. In še ena olajševalna stvar, ki pa jo seveda že vsi veste in ptički o njej pojejo – NPZ-jev letos ne bo…

To je to – na kratko in zbrano… Na naši šoli smo pripravljeni in nihče nikakor ne bo oškodovan, če je bil zgleden šolar od začetka šolskega leta. Vsak pa se bo seveda moral potruditi in pokazat znanje, če bo želel karkoli popravljati za nazaj… To pa je ODGOVORNOST, ki jo mora za vsako slabše delo ali nedelo sprejeti vsak, tudi otrok… Dr. Zadel je v videu povedal vse – prisluhnite  še enkrat…

Rezultati ponedeljka – 10 brisov, vsi negativni…. Znamo in zmoremo…

BODITE DOBRO, BODITE KUL in »ostanite varni«.

Peter Pirc, ravnatelj