20.6.2019

FIZIKA: ob 10.35. uri (ustni del) – UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Mateja Malnar- članica

21.6. 2019

MATEMATIKA:  ob 7.45. uri (pisni del) – UČILNICA: kabinet UP pri Juliji Valentić

Ob 8:50 ustni del – UČILNICA: 6AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nikolina  Pleše-predsednica,

Barbara Škulj-izpraševalka,

Franc Žganjar- član

24.6.2019

KEMIJA:  ob 8:00 uri (ustni del) – UČILNICA: 4ap  

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar- predsednica,

Magda Gornik- izpraševalka,

Andrejka Topić– članica

 

Kočevje, 12.6.2019

Ravnatelj Peter Pirc