RAZREDNI IZPITI

27.6.2018

– ob 8:00 uri

SLOVENŠČINA ( Jadranka Zekić, Maja Gole Premrl, Tanja Lavrič)

– ob 10:00 uri

OBDELAVA GRADIV- LES( Peter Pirc, Peter Gradišar, Franc Valda)

NARAVOSLOVJE( Barbara Škulj, Andrejka Topić, Magda Gornik)

UREJANJE BESEDIL( Klemen Kovačič, Franc Žganjar, Tatjana Gornik)

POPRAVNI  IZPIT:

29.6. 2018

MATEMATIKA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.30. uri ( ustni del)

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Barbara Škulj- član ali obratno( odvisno kdo uči)

FIZIKA: ob 11.00

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Martina Pleše Porenta- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Barbara Škulj- član

ZGODOVINA: ob 8:00

UČILNICA: 4ap

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Maja gole Premrl- predsednik,

Mateja Malnar- izpraševalec,

Tatjana Gornik- član

SLOVENŠČINA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.00. uri ( ustni del)

UČILNICA: 3A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Maja Gole Premrl- predsednik,

Jadranka Zekić- izpraševalec,

Tanja Lavrič- član

2.7. 2018

ANGLEŠČINA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.00. uri ( ustni del)

UČILNICA: 1A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nikolina Pleše- predsednik,

Brigita Prebilič- izpraševalec,

Iva Mihelič- član

DKE: ob 11. 00 uri UČILNICA: 1A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Mateja Malnar, predsednik

Brigita Prebilič- izpraševalec,

Meta Rupar- – član

Kočevje, 19.6.2018

Peter Pirc, ravnatelj