Kočevje in Prokuplje sta uradno pobrateni mesti od 3.10.2016, ko se je v Kočevju svečano podpisal sklep o pobratenju obeh mest. Verjetno pa le redki vemo, da so bili dokaj močni stiki s Prokupljem vzpostavljeni že okoli leta 1975, a so se te z vojno v 90. letih prekinili. Mnogi ljudje, ki so začutili gostoljubnost Prokupeljčanov, se vse te zgodovine zelo radi spominjajo. Prav zaradi teh dejstev se je verjetno pobratenje med mestoma zgodilo tako hitro in je eno najbolj toplih v odnosih med vsemi mesti.
Prav gotovo pa nam je vsem jasno, da pobratenje med mestoma lahko živi le, če se v sklopu njega dela na vseh področjih. Po mojem mnenju najpomembnejše področje pa so ravno mladi, ki potem lahko to pobratenje uresničujejo in na nek način tudi živijo. Pri spoznavanju ljudi iz Prokuplja leta 2015, ko so nas obiskali vodje javnih zavodov in potem septembra 2016, ko smo vodje javnih zavodov s predstavniki obisk vrnili, sem se prepričal, da je povezovanje šol teh področjih zelo dobrodošlo tako za učitelje obeh mest, še posebej pa za učence obeh mest, ki je prav, da v sklopu šolanja doživijo tudi taka spoznavanja. Z ravnateljico OŠ Ratko Pavlović Ćićko, Vesno Todorović, sva navezala trdne kontakte že v letu 2016, ter gradila neko skupno zgodbo, ki je epilog dobila v mesecu aprilu 2018. Od vseh osnovnih šol v Prokuplju (imajo jih namreč kar šest) sem zbral omenjeno šolo, ker je gotovo to najbolj prodorna šola tistega področja, ker je mestna šola kot je naša in ker je bila seveda izražena velika želja po sodelovanju, s katerim si lahko vzajemno pomagamo na mnogih področjih…
26.4.2018 sva tako uradno z ravnateljico, v prisotnosti vseh njenih zaposlenih in osemčlanske delegacije, ki je pripotovala v Prokuplje z mano, podpisala sklep o pobratenju, s katerim sva se zavezala naslednjim poglavitnim stvarem:
1. tvorno bomo sodelovali v različnih projektih na lokalni, državni in mednarodni ravni
2. sodelovali bomo z izmenjavo izkušenj in znanj med obema učiteljskima zboroma
3. vsako leto bomo skušali izpeljati izmenjavo učencev med obema šolama
4. omogočali bomo sodelovanje učencev na daljavo

Tridnevni obisk, ki ga je izvedla skupina osmih učiteljev OŠ Zbora odposlancev, je bil v celoti posvečen spoznavanju omenjene šole in šolskega sistema v Srbiji nasploh. V času obiska smo veliko spoznali, izmenjali in tudi zgradili. Gostitelji so se pokazali v vsej svoji odprtosti, gostoljubju in hvaležnosti, da se povezujemo. Podpis pobratenja smo izvedli na njihov dan šole, ki ga praznujejo zelo drugače od nas. Ta dan je predvsem dan njihovih učiteljev, ki tega dne ne delajo, učenci ostanejo doma, popoldne pripravijo kratko predstavo za učitelje, večer pa se vedno zaključi s svečano večerjo in seveda glasbo in plesom, ki ga pri njih ne manjka… Res zelo drugače kot pri nas, kjer je venomer v ospredju delo, pa ko se to opravi novo delo in spet in spet…
A ravno različnosti, ki jih je res veliko, so tiste, ki nas delajo posebne in zanimive za nekoga drugega, prav tako pa so te vzrok, da želimo še bolje spoznavati drug drugega. To velja tako za nas starejše, še bolj pa za naše učence, ki se morajo naučiti sodelovanja in sobivanja z vsemi, saj jih bo gotovo svojo življenjsko pot kar nekaj nadaljevalo tudi v tujini…

Peter Pirc, ravnatelj