Evropska unija: DA ali NE? Se EU splača? Katere so vrednote EU? To so vprašanja, ki povzemajo celoten dan odprtih vrat na OŠ Zbora odposlancev v četrtek, 25. 5. 2017.
Že zjutraj nam je v Kulturnem centru Kočevje na ta vprašanja strokovno, a poljudno odgovarjal izr. prof. dr. Vladimir Prebilič. Tokrat ne v vlogi župana, temveč v vlogi predavatelja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in strokovnjaka na tovrstnem področju. Temu je sledil zanimiv kviz o EU, ki ga je pripravila učiteljica Brigita Prebilič. Na njem so se pomerili učenci 7., 8. in 9. razredov, slavili pa so osmošolci v sestavi Jure Fotivec, Žiga Murn Lindič in Din Dervišević.
Tudi učencem od 4. do 6. razreda je zanimivo in njihovi starosti prilagojeno predavanje v šolski avli pripravila doc. dr. Meta Novak, prav tako s FDV-ja. Učenci so se pomerili v kvizu na temo EU, ki ga je pripravila učiteljica Mateja Malnar.
Po malici so sledile različne delavnice, ki so jih vodili naši učitelji in učiteljice:
JEZIKI EU, PRIPRAVA IN IZDELOVANJE SMEROKAZOV, IGRAJMO SE Z GLAVNIMI MESTI EU, OTROŠKE IGRE BREZ MEJA, UMETNOST IN EU, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE, ZASTAVE EU, KAJ POTEBUJEMO ZA POTOVANJE PO EU, EVROPSKI PARLAMENT, KEMIJSKA DELAVNICA, BUGI IN META in NOVINARSKA DELAVNICA.
Dopoldanske delavnice so se zaključile 5. šolsko uro, dan odprtih vrat pa se je nadaljeval tudi popoldne, ko so na zelenici pred šolo v Gaju potekale različne družabne in športne aktivnosti za učence. Vodili so jih ravno tako učitelji naše šole. Pridružilo pa se je tudi nekaj staršev.
Nas, učence novinarske delavnice, pa je zanimalo, kaj je bil glavni razlog za ta tematski dan. To sta poskusili pojasniti učiteljici Mateja Malnar in Brigita Prebilič, ki sta bili eni izmed organizatork dneva odprtih vrat šole.
Povedali sta naslednje:
Obe učiteljici sva vključeni v projekt EU4ME, katerega cilj je poučevati, učiti se in razpravljati med učenci in učitelji o večkulturnosti, večjezičnosti, o manjšinah in migracijah, ki so del sodobnega sveta, in razviti pozitiven odnos do evropskih idej in vrednot. Ena izmed nalog projekta pa je tudi priprava delavnic na to temo. Tako smo se na šoli odločili, da bomo tej pomembni in aktualni temi namenili kar cel dan dejavnosti.
Domnevam, da je bila organizacija dogodka precej zahtevna. Nam lahko na kratko opišete, kako je potekala?
Pri projektu poleg naju sodeluje tudi učiteljica Tina Stopar, ki je organizirala delavnice v prvi triadi. Potrebno je bilo veliko sodelovanja med organizatorkami in vodstvom šole, učitelji in učenci. Potrebna je bila tudi priprava materiala za učitelje in učence ter usklajevanje z zunanjimi izvajalci (dr. Vladimir Prebilič in doc. dr. Meta Novak).
Projekt financira sklad EU4ME. Za kakšen projekt gre?
Nosilec projekta je dr. Damjan Lajh. Gre za to, da se učencem približa poznavanje Evropske unije na drugačen način, kot se ga izvaja pri pouku.
Pa verjamete, da se je predavanje učencev dotaknilo? Dr. Prebilič je predavanje izvedel na zabaven in mladostnikom prijazen in razumljiv način, pa vendar se zdi, da so učenci na tem področju nekoliko pasivni.
Učencev se je predavanje zagotovo dotaknilo, tako v zadnji triadi kot tudi v drugi, kjer je učencem doc. dr. Meta Novak poskušala približati EU in je pripravila igrivo, zanimivo in njihovi starosti primerno predavanje.

Učenci novinarske delavnice
OŠ Zbora odposlancev
Mentorica: J. Zekić