Tudi letos smo pri zbirnem predmetu NEMŠČINA sodelovali na spletnem bralnem tekmovanju Bücherwurm (v prevodu: knjižni molj), ki ga vsako leto organizira založba Mladinska knjiga.
Učenci 8. razreda so
prebrali knjigo Heidi, učenci 9. razreda pa so pokazali poznavanje vsebine knjige Timo darf nicht sterben. Najboljši dosežek je pokazal David Stevanič (9.b), ki je osvojil zlato priznanje.

Mentorica: Maja Gole Premrl