Šolsko leto 2015/16 smo na šoli zaključili s proslavo ob Dnevu državnosti in zaključku pouka. Spomnili smo, da letos Slovenija praznuje 25 let in da se je v tem času zgodilo veliko stvari, tako dobrih kot slabih. Učenci so poudarili da si ne želijo prerekanj in razdvojevanj ampak predvsem strpnosti, povezanosti in novih priložnosti.
Petek, 24.6.2016 je bil zelo sproščen dan, poln veselja do prihajajočih počitnic, brezskrbnega druženja in še zadnjih vzpodbudnih besed razredničark in razrednikov. Ravnatelj Peter Pirc in pomočnica ravnatelja Magda Gornik sta podelila priznanja najuspešnejšim učencem, kar jima je skoraj preprečila šolska gledališko-glasbena skupina GLE-GLA, učenci so peli, igrali in brali svoja dela in dela slovenskih umetnikov, s katerimi se čutijo povezani. Proslavo smo zaključili s pesmijo Dan ljubezni.
Naj bodo vsi počitniški dnevi taki in nasvidenje septembra!

Mateja Junc