V ponedeljek, 25. 4 2016, smo imeli na šoli prav posebnega gosta. Obiskal nas je major Thomas Walsh, ameriški vojaški pilot. Srečanje je bilo organizirano v sklopu dejavnosti za nadarjene učence 8. in 9. razreda, zlasti na jezikovnem področju. Namen dogodka pa ni bil le srečanje z naravnim govorcem angleščine, ampak tudi predstavitev poklica, ki v našem okolju ni poznan, spoznavanje ameriške kulture in vrednot, kar omogoča učencem širše razumevanje in primerjavo obeh kultur.
Gospod Walsh je učencem predstavil svojo družino, izobraževanje in delo, ki ga opravlja. Z zanimanjem smo poslušali predstavitev njegove poklicne poti, pritegnila pa nas je tudi predstavitev letala (bombnik B-1B Lancer), ki ga gospod Walsh pilotira. Po predstavitvi je bil čas za (številna) vprašanja. Vnela se je »živahna« debata o vlogi ZDA v svetu, učence pa so zanimala tudi druga (politična) vprašanja o temah, ki jih lahko spremljamo v medijih. Sledil je bolj sproščen pogovor o glasbi, hrani in primerjavi obeh kultur. Če je bilo v začetku čutiti še malo zadržanosti in treme na strani učencev, je ta proti koncu v celoti izginila. Sproščeno izmenjavo mnenj, v kateri je želja po komunikaciji premagala strah pred morebitnimi napakami, je neusmiljeno končal šolski zvonec. Čeprav je gospod Walsh pri nas preživel dve šolski uri, je srečanje še prehitro minilo. Pridobili smo številna nova (spo)znanja, ki presegajo šolski učbenik. Poleg možnosti sporazumevanja v angleškem jeziku in kulturnih spoznanj pa so učenci dobili tudi mnogo drugih sporočil o pomenu zavedanja sveta, v katerem živijo, medsebojni povezanosti ljudi in dogodkov, odgovornosti, pomenu kritičnega razmišljanja, izobraževanja, dela, nenehnega strokovnega izpopolnjevanja…
Hvala gospodu Thomasu Walshu, da je z nami delil svojo zgodbo in s svojimi izkušnjami in pogledi obogatil naše.

Organizatorica: Brigita Prebilič