Drage učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavci in obiskovalci spletne strani!

Dobrodošli na naši šoli, res da interaktivno, a tudi to je obisk:)

Zavedamo se, da je spletna stran le delček mozaika, ki ga mora imeti dobra šola. Ključno na njej je delo vseh nas, v duhu vizije, ki jo imamo. Glede na krizo vrednot, ki vlada v globalnem svetu, bomo na šoli in s sodelovanjem vas staršev naredili vse, da boste učenci osvojili vrednote, kot so spoštovanje, delo, poštenje, znanje, odgovornost…

Vsem vam učencem, učiteljem, staršem in drugim sodelavcem iskreno želim obilo uspeha na poteh, ki jih piše življenje.

Peter PIRC, ravnatelj

VIZIJA

SPOŠTOVANJE,

DELO, ZNANJE IN POŠTENJE ODPIRAJO VRATA

DO ODGOVORNEGA IN IZOBRAŽENEGA

ČLOVEKA S POZITIVNO SAMOPODOBO.

 

POSLANSTVO ŠOLE

NAŠE POSLANSTVO JE SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE, RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN POZITIVNE SAMOPODOBE TER SKRBETI ZA ENAKE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA S CILJEM OSVAJATI VSEŽIVLJENJSKO ZNANJE.

AKCIJA “VOZIM VARNO”

Vse preveč ljudi uporablja mobilne telefone med vožnjo in s tem ogrožajo svojo varnost, ter varnost drugih udeležencev v prometu. Zato je Agencija za varnost v prometu (AVP), sprožila akcijo »Vozim varno«, za zmanjšanje uporabe telefona med vožnjo, ki traja od 16.01.2017 do 29.01.2017.

Ker moramo k zmanjšanju uporabe mobilnikov med vožnjo prispevati vsi, je prav, da se o tem ozavešča že otroke v osnovni šoli. Tudi na naši šoli pristopamo k akciji in se bomo z otroki prve triade o tem dnevno pogovarjali naslednja dva tedna. Nevarnost, ki je med nami, je potrebno popolnoma ozavestiti in otroci so pravi medij…

Spodaj si lahko ogledate spot, ki zelo nazorno prikaže posledice uporabe mobilnika med vožnjo.

Klemen Kovačič
učitelj in predsednik SPV

zastava

Zdrava sola.eps vektor

Leto vode in luci 2016